Murtaghovo rozhodnutí

18. listopadu 2007 v 17:03 | KORKI |  Strážkyně dračích jezdců
Lil stála na planině plné mrtvých těl. Byli zde vojáci a zrůdy které nikdy neviděla. Za zády měla tmavou skálu vysokou tak že jejího vrcholu nedohlédla. Stála tam tak sama na zemi nasáté krví. V rukou měla dva meče a na zádech toulec se šípy a luk. Na sobě měla kožené kalhoty a krátkou sukni z kožených proužku. Kožený korzet na boku rozříznuty, ale na těle žádnou ránu neměla. Vše kolem bylo v krvi. Z nebe padal krvavý déšť. <br>
Probudila se a začala křičet, když se kolem ni rozprostírala tma. Začal ji utěšovat konejšivý hlas. ,,Lil, Lil. Klid. To bude dobré. Jsem tu s tebou." Ucítila jak si majitel toho hlasu, který ji tak uklidňoval sedl na postel vedle ni a pevně ji objal. Byl to Murtagh a ona cítila že se už nemusí bát. V hlavě se ji začalo vše srovnávat. Napadení ra´zakem. Jed v očích. Podřená záda. Rychle si sáhla na záda. Nahmatala jen hladkou kůži. ,,Jak dlouho jsem spala?" ,,Spala jsi celé tři dny." ,,Tři dny? Ale jak… jak...co moje záda?" Přece nebylo možné aby se ji taková rána zahojila za tři dny. ,,Nevím. Sám si to nedokážu vysvětlit. Je to záhada." Lil si sáhla na obličej. Nahmatala obvaz, který měla uvázaný přes oči. Murtagh se k ni naklonil a začal ji ho odmotávat. Kolem očí byli stále malé ranky, ale už nebyly tak hrozné. Murtagh vzal její tvář do dlani, a zkoumavě ji pohlédl do očí plný strachu z toho jestli bude ještě vidět. Lil ho nejdřív viděla rozmazaně, ale s mrkáním se ji obraz začal zaostřovat. Začala se usmívat, a z očí ji začaly stékat slzy radosti. I Murtagh už se usmíval, a pak ji políbil. Lil z toho byla trochu překvapená, ale byla šťastná. Polibek mu opětovala. Byl dlouhý a nádherný. Když se Murtagh odtáhl teď už doslova zářil štěstím. Lil si uvědomila že jsou oba vyhladovělí. Pomalu se zvedla z postele. Stále se ji točila hlava. Nevěděla však jestli z toho že tak dlouho spala a nebo z Murtagha. Stála u stolu a krájela zeleninu, když k ní zezadu přišel Murtagh a objal ji kolem ramen. ,,Lil mám strach. Mám strach z toho že se ra´zakové vrátí, a tentokrát oba". Lil se otočila, a pohlédla mu hluboce do očí. ,,Já se nebojím. Ne když jsem s tebou" S tím mu položila hlavu na hruď. Chvíli tam jen tak stáli. Murtagh ji hladil po vlasech, a ona poslouchala tlukot jeho srdce, když se ozvala rána. Murtagh běžel ke dveřím, odkud rána přišla. Byly vyražené, ale po ra´zacích ani stopa. Murtaghovi jen blesklo v mysli okno v kuchyni. Okamžitě běžel zpět do kuchyně. To už tam však stál jeden ra´zak a v rukou držel Lil. Vypadala jako mrtvá, ale dýchala. Nejspíš ji uspali, nebo omráčili. Ucítil tupou ránu do hlavy a vše se mu rozplynulo. <br>
Když se probral klečel se svázanýma rukama za zády na špinavé podlaze velké tmavé místnosti se zatlučenými okny. První co vnímal byla hrozná bolest hlavy, a strach o Lil. Ta ležela na podlaze vedle něj a stále spala. Oddechl si když viděl že se ji zvedá a klesá hruď. Nevypadalo že by ji ra´zakové něco udělali. Murtagh si sáhl do boty a vytáhl dýku kterou v ni měl schovanou. Lil se najednou pohnula a otevřela oči. Chvíli se rozhlížela a pak jej uviděla. Neměla svázané ruce ani nohy, takže se ihned vrhla k Murtaghovi a začala přeřezávat lano jeho dýkou. ,,Lil jsi v pořádku?" ,,Je mi dobře. Murtaghu. Ten ra´zak seděl celou dobu za oknem. Nevšimli jsme si ho, protože byla tma. Když jsi běžel ke dveřím tak ho rozrazil a skočil dovnitř." Najednou něco vystoupilo ze stínu za Lil, chytlo ji to za vlasy, a strhlo do zadu. Vykřikla bolesti, a leknutím. Byl to jeden ra´zak. Druhý se objevil před Murtaghem. Murtagh na zemi nahmatal dýku kterou Lil upustila, a vyrazil proti ra´zakovi. Ra´zak vytasil dýku, která měla rovné ostří, se zpětnými zoubky, což ji dělalo nebezpečnější. Černou rukojeť měla vykládanou rudými rubíny různých velikostí. Murtagh se soustředil jen na to aby ho dýka nezasáhla, pak by totiž nebylo téměř možné ji vytáhnout. Skočil na ra´zaka a povalil ho na zem, kde se chvíli váleli. Pak se mu zrůda vysmekla, a už stála nad ním. Murtagh jej kopl do břicha vyskočil na nohy, a praštil do odporného obličeje, při čemž se na zápěstí škrábl o zobák. Vzadu se zablesklo zelené světlo. Murtagh se po něm ohlédl. Ra´zak toho využil, a srazil ho svým tělem k zemi. Po několika otočkách na zemi zůstal ra´zak bezvládně ležet. Murtaghovi se podařilo mu vrazit dýku do prohnilého srdce. <br>
Svalil ze sebe mrtvolu. Rána po zobáku na zápěstí byla ošklivá, tak si utrhl rukáv a ránu ovázal. Zděsil se když zjistil že je tu ještě jeden ra´zak někde s Lil. Rozhlédl se a uviděl Lil, jak je k němu otočená zády a jednou rukou se opírá o stěnu. U jejich nohou ležel nejspíš mrtvý ra´zak. ,,Lil jsi v pořádku?" Neodpověděla. ,,Lil co se mu stalo?" ,,Já nevím. Prostě jsem chtěla aby padl na zem mrtvý, a ono se stalo." ,,Lil to tě asi muselo hrozně vyčerpat" Zavrtěla hlavou a otočila se k němu. Murtagh vykřikl. Lil stála před ním, a v břiše měla zabodnutou ra´zakovu dýku. Rozběhl se k ni, a chytil ji za lokty, protože se pomalu začala kácet k zemi. Klekla na kolena, a on s ní. Opřela se mu o hruď a těžce oddechovala. Murtagh věděl že kdyby se mu dýku vůbec podařilo vytáhnout ihned by zemřela. Nemohla zemřít, za těch pár týdnů pro něj znamenala nejvíc ze všeho co kdy měl. Nemohl ji tu jen tak nechat zemřít. Pak ho něco napadlo.Lil by to nesvolila, ale on už byl pevně rozhodnutý. Zpod tuniky vytáhl amulet Aiedail, a začal číst starověký jazyk vyrytý na kameni. Místnost prozářilo světlo, jako raní slunce a pohltilo obě klečící postavy. <br>
Když Murtagh otevřel oči viděl že jsou na mýtince, ze které před několika týdny zmizel ra´zakům. Když se rozkoukal ucítil najednou přítomnost cizí mysli. Uměl se bránit, ale tahle byla příliš silná, tak se po chvilce souboje podvolil. ,,Murtaghu" ,,Eragone jsi to ty?" ,,Ano. Kde jsi byl? Bál jsem se že tě Galbatorix už zabil." ,,To je dlouhá historie příteli. Kde jsi?. Potřebuji okamžitě tvou pomoc." ,,Jsem se Safirou v jednom srubu, asi 20 mil od vás." 20 mil pomyslel si Murtagh to nemůžu pěšky stihnout. Pak jej však něco napadlo. Dvakrát dlouze zapískal. Nic se nedělo. Zkusil to tedy ještě jednou. Uslyšel jak se v lesíku něco pohybuje, a za chvíli z něj vyjel černý kůň. ,,Tornaku, příteli můj nejvěrnější." Tornak vypadal divoce a neupraveně, přesto svého jezdce poznal, a přiklusal k němu. Murtagh ho poplácal po šíji. ,,Lil prosím probuď se. Teď nesmíš spát. Lil byla celá bledá a studená. Čelo měla orosené potem, a nepřítomně se na něj dívala. Vzal ji opatrně do náruče, a vysadil do Tornakova sedla. Ihned vyskočil za ni, a tryskem vyrazili směrem, který jim poradil Eragon. <br>
Murtagh se nesoustředil na nic jiného než na to aby Lil neusnula. Připadalo mu to jako věčnost. Cesta se míhala, a větvičky jej šlehaly do tváře. Zápěstí ho pálilo, až se mu dělaly mžitky před očima. Už přestal doufat že Eragona najde, když uviděl nad sebou kroužit Safiru, která je navedla přímo ke srubu. Murtagh sesedl a stáhl Lil sebou.Z nevolnosti z bolesti v zápěstí se mu podlomila kolena, ale hned zase vstal. Ze srubu vyběhl Eragon. Murtagh jej téměř nepoznal, připadal mu hezčí, a měl špičaté uši. Vypadal skoro jako elf. Přesto v něm bylo stále něco lidského. Lil měla krátké kalhoty a tričko celé od krve. Když se Murtaghovi cestou opět podlomily kolena a on klesl k zemi Eragon se k nim rozběhl. Pomohl mu vstát, a chtěl mu Lil vzít z náruče. Murtagh to však nedovolil, a dál ji zarputile nesl do srubu. ,,Kdo je to Murtaghu? A co se ji stalo?" ,,To ra´zakové. Eragone musíš ji pomoct. Prosím." <br>
Vběhli do srubu. Murtagh Lil položil na stůl. Byla při vědomí. Pokrčila nohy a zapřela se o stůl. Eragon ji chytil za kotníky a nohy ji natáhl a zajistil kouzlem, aby sebou neházela. Murtagh obešel stůl a postavil se ji za hlavu a chytil ji ruce. Eragon ji odtrhl spodní kus trička, aby odhalil ránu. Murtagh si ještě odtrhl druhý rukáv, a smotal ho do válečku, který vložil Lil mezi zuby. Pevně ji chytil ruce. Eragon chytil dýku za rukojeť, a začal ji pomalu vytahovat. Murtagh pevně zavřel oči. Slyšel jen jak Lil křičí přes smotanou látku. Přes zavřená víčka se mu začaly ven drát slzy. Pak ucítil jak sebou škubla. Dýka byla venku. Zůstala po ni však veliká rána, kterou začal Eragon kouzly ošetřovat. Když skončil. Zůstala po ráně jen neporušená kůže. Všude však byla stále krev. Lil ležela bezvládně na stole. ,,Bude v pořádku. Neboj se. Musí si odpočinout. Ztratila mnoho krve." Murtagh s na Eragona vděčně podíval, a sesul se na zem a těžce oddechoval. Eragon k němu přiskočil. ,,Co je ti?" ,,Jeden ra´zak mě škrábnul zobákem." ,,Ukaž podívám se ti na to" Eragon mu z ruky odvázal provizorní obvaz. Rána byla hluboká a hnisala. Eragon ji jedním mávnutím ruky vyléčil. ,,Díky" usmál se vděčně na Eragona ,,Eragone nemáš dvě čisté košile? Jednu pro mě a jednu pro Lil? Nemůžeme ji nechat v tom zkrvaveném oblečení. Uložíme ji, a pak ti vše povyprávím" <br>
Když byli Lil i Murtagh čistě oblečeni a Lil uložená do postele. Začal Murtagh s vyprávěním, jak mu dal Ažihad úkol najít amulet Aiedail, jak jej zajali a mučili, jak se dostal do jiného světa k Lil, která mu zachránila život, že je strážkyně dračích jezdců, jak ji napadl ra´zak, jak málem oslepla, a závěrečný boj s ra´zaky, při kterém jednoho ra´zaka zabila úplně sama, a ten ji tak těžce zranil. Eragon se opřel o zeď a chvíli si dával vše dohromady. Po chvíli řekl: ,,Takže ona je poloelf a má mě chránit?" ,,Eragone ona umí kouzlit, ale ještě neví jak. Musíš ji to naučit." ,,Murtaghu celou dobu co jsi byl pryč jsem se učil u elfů a četl mnohé svitky. Dračí strážci se rodí jednou za hodně dlouho i pro elfy. Dračí strážci se kouzla učit nemusejí, oni sami je tvoří. Stačí když si přeje aby se něco stalo, a ono se to stane. Tak Dokázala zabít toho ra´zaka. Jak se vůbec jmenuje?" ,,Laneril, ale všichni ji říkají Lil." ,,No Murtaghu je pozdě, měli bychom jít spát. Já spím se Safirou ve vedlejší místnosti, kdybys něco potřeboval." Murtagh přikývl ,,A Eragone vyřiď prosím mé díky Safiře za to, že mě sem navedla." Eragon se usmál a odešel. Murtagh se zvedl z podlahy sundal si košili a zachumlal se do přikrývek k Lil. Položil si její hlavu na rameno a Lil se k němu přivinula, a tak spokojeně usnul, s dívkou v náručí, kterou nade vše miloval.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama